QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

ZKUŠEBNA STAVEBNÍCH HMOT

Výkon zkoušek pro stavebnictví a průmysl stavebních hmot a výrobků. Rozsah zkoušek akreditovaných dle ISO/IEC 17025 je uvedený v příloze o Osvědčení o akreditaci


CERTIFIKACE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Posuzování a ověřování nemennosti parametrů stavebních výrobků dle Nařízení EP a  Rady (EU) č. 305/2011 a zákova č. 133/2013 Z. z. o stavebních výrobcích


CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

Certifikace sytémů managementu dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Zkušebna stavebních hmot QCONTROL s.r.o.

Zkušebna stavebních hmot QCONTROL s.r.o. je odštěpným závodem společnosti QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. vznikla v roce 2002. Společnost poskytuje objektivní, nestranné a vysoce kvalitní služby v oblasti certifikace stavebních výrobků, certifikace systémů managementu a ve zkušebnictví. Posuzování parametrů stavebních výrobků vykonává jako Autorizovaná osoba SK12 pro Slovenskou republiku a jako Notifikovaná osoba 1481 s způsobností v Evropské unii. Certifikace systémů managementu je vykonávaná v souladu s akreditační normou ISO/IEC 17021-1. Zkušebna stavebních hmot poskytuje svoje služby v co nejkomplexnějším rozsahu pro stavebnictví a průmysl stavebních hmot a výrobků. Uvedenou činnost realizuje od roku 2002 v souladu s akreditační normou ISO/IEC 17025. Sídlo společnosti je v Bratislavě.

Zkušebna stavebních hmot provádí

Zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu

Provádíme o odběr a zkoušení vzorků čerstvé betonové směsi přímo na stavbě nebo u výrobce betonu.

Zkoušky stříkaného betonu

Stanovení nárůstu pevností penetrační jehlou a hřeby, stanovení pevností na vývrtech.

Návrhy a zpracování průkazních zkoušek betonů

Provádíme návrh a zpracování konstrukčních betonů pro výrobce betonových směsí.

Návrhy a zpracování průkazních zkoušek speciálních betonů

Provádíme návrh těžkých, samozhutnitelných a stříkaných betonů.

Zkoušky betonových výrobků

Zkoušení mechanických vlastností betonových výrobků.

Zkoušky pilot

Zkoušení integrity pilot odrazovou metodou a ultrazvukem.

Zkoušení, návrh a zpracování průkazních zkoušek zemin

Klasifikace zemin dle platných norem, následný návrh na zlepšení nevhodných zemin.

Polní geotechnické zkoušky

Zkoušení míry zhutnění soudržných a nesoudržných zemin

Zkoušení, zpracování průkazních zkoušek kameniva

Zpracování průkazních zkoušek pro výrobce kameniva.

Zkoušení cementů, malt a injektážních malt

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností cementů a malt.

Zkoušky asfaltů

Kontrola kvality asfaltových směsí a hotových asfaltových vrstev.

Zkoušky na konstrukcích

Destruktivní a nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí, zkoušky na mostech, objektech pozemního stavitelství.

základní údaje

QCONTROL s.r.o.,
odštěpný závod
Lesní 693, 664 01
Bílovice nad Svitavou
283 11 060
CZ28311060
ČSOB 225736924/0300
229dhqr

kontaktujte nás

‭605 200 500
info@qcontrol.cz
mapa

pracoviště

Brno
Děčín
Hradec Králové
Olomouc
Praha
Třinec

Slovenská republika

kontaktujte nás

‭+421 245 649 476
qualiform@qualiform.sk

pracoviště

Bratislava
Svit